Koncrete

CIRCULAIR

Duurzaamheid op alle niveaus

Duurzaamheid in de bouw, dat gaat al lang niet meer om E-peil en isolatie alleen. Steeds vaker wordt er ook naar de volledige levensloop van een gebouw gekeken. De bouwsector is immers goed voor ongeveer de helft van de Europese afvalberg. 

Hoewel heel wat bouw- en sloopafval vandaag al gerecycleerd wordt, gelooft Koncrete dat het beter moet. Als aannemingsbedrijf zetten wij ons dan ook expliciet in voor een circulaire aanpak van onze bouwpraktijk, waarin afval zoveel mogelijk vermeden wordt en hoogwaardig hergebruik van zowel ruimtes als materialen het ultieme streefdoel is.

Onze focus op prefab bouwtechnieken kadert in deze circulaire ambities. Zo zorgt de prefabricage van bouwelementen voor een enorme reductie van het werfafval, kunnen mallen voor betonmodules hergebruikt worden en laat het productieproces toe om optimaal gebruik te maken van gerecycleerde materialen. 

Heeft het gebouw zijn dienst bewezen, dan kunnen de prefabelementen in hun geheel gerecupereerd worden en elders opnieuw ingezet worden. Nog een stapje verder gaan we met onze modulaire projecten. Daarbij worden niet alleen wand- of vloerelementen geprefabriceerd, maar volledige ruimtes. Zij kunnen wanneer nodig in hun geheel verwijderd, hergebruikt en opnieuw ingericht worden.

De circulaire economie beperkt zich immers niet tot materialen alleen. Minstens even belangrijk is dat onze ruimtes en gebouwen zich aan veranderende noden kunnen aanpassen. Denk aan een staalstructuur waarbij de binnenindeling met een beperkt aantal ingrepen volledig omgegooid kan worden, of een aanbouw of opbouw in CLT die een oude woning nieuw leven inblaast. 

Ook op die manier zorgt Koncrete ervoor dat de afvalberg van de bouwsector inkrimpt en dat bouwen écht duurzaam wordt.

Wil je graag meer weten over circulair bouwen? 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x